Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
Další názvy
    A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Autor
    Nývlt, Daniel
    Štěpančíková, Petra
    Vídeňský, Aleš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14, č. listopad
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Žulová batholith, Granite landforms, denudational processes, etchplanation
Klíčové slovo
    Batolit
    části
    Černovodské
    Elevací
    Granitoidních
    Otázce
    Pahorkatiny
    Příspěvek
    Vzniku
    Západní
    žulovský
Abstrakt (česky)
   C9lem tohoto článku je prezentování hypotetického modelu geneze granitoidních elevací východně od Kobylé nad Vidnávkou. Dvě odlišné hypotézy o původu elevací se vyskytují v literatuře: (1) formování ledovcovou erozí do oblíků a (2) nerovnoměrnosti bazálního zvětrávacího povrchu. Použitím morfometrických metod výzkumu můžeme doložit, že protažení elevací silně koreluje s přednostními orientacemi zlomového systému žulovského granitu. Studované elevace nemají žadné charakteristické mikro- a mezo-tvary ledovcové modelace. Granitoidní elevace ve studovaném území velmi pravděpodobně představují obnažené nerovnosti bazální zvětrávací plochy (etchplénu).
Abstrakt (anglicky)
   A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014