Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
Další názvy
    Contribution to petrochemistry of Late Variscan felsitic granite porphyries from the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Autor
    Seifert, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Felsitic granite porphyries, Late Variscan, Šumava Mtns., Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Českého
    Felzitických
    Granitových
    Masivu
    Moldanubické
    Petrochemii
    Porfyrů
    Pozdně
    Příspěvek
    Variských
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Nové nálezy felzitických alkalicko-živcových porfyrů se vyskytují v apikální části vrchu Stožec, blízko Lenory, v moldanubické zóně jižních Čech. Žíly několik cm/dm mocné pronikají hostujícími durbachitickými horninami a slídnatými granity s turmalínem. Struktura základní hmoty indikuje devitrifikaci dřívějších skelných hornin s rychlým utuhnutím granitové taveniny v podmínkách blízko pod povrchem. Chemické analýzy ukazují vysoké obsahy SiO2, Al2O3, Na2O, P2O5, nízké obsahy MgO a CaO, nabohacení Rb, Th, U, a relativní ochuzení Sr, Y, Cr a Mo. Felzitické granitové porfyry patří k nejvíce pozdním variským granitoidním intruzím v této části moldanubické zóny.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution to petrochemistry of Late Variscan felsitic granite porphyries from the Moldanubian Zone, Bohemian Massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014