Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk, Eva Fediuková
Další názvy
    Contribution to the petrography and mineralogy of main types of the gabbronoritic to quartz dioritic plutonites of the Mladotice intrusive cluster, W-Bohemia
Autor
    Fediuk, František, 1929-
    Fediuková, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Erica
Svazek/č.
    Č. 5
Strany
    s. 3-19
Rok
    1996
Poznámky
    3 obr., 7 tab., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Erica
Předmětová skupina
    Barrandien
    chemismus minerálů
    gabro
    křemenný diorit
    minerály horninotvorné
    západočeský pluton
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mladotice (Plzeň-sever)
Klíčové slovo
    
    Čechy
    Gabronoritických
    Hlavních
    Intruzívního
    Kvarcdioritických
    Mineralogii
    Mladotic
    Petrografii
    Plutonitů
    Příspěvek
    Shluku
    Typů
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   The Mladotice intrusive cluster, consisting of several minor plugs, penetrates the Proterozoic volcanosedimentary complex of Western - Bohemia 65 km westward of Prague. Its general qualitative petrography has been known since more than 65 years but quantitative data on mineral as well as chemical composition were missing. The present paper brings up 8 modal and 8 chemical rock-analyses and a large set of microprobe data of olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, several types of amphiboles, biotite, chlorite, ilmenite and plagioclase. The analyzed rock series comprises olivine gabbronorite, leucogabbronorite, uralitized gabbronorite, quartz bearing gabbrodiorite, quartz diorite and porphyric microgranodiorite. All rocks are subalcaline, mostly middle potassic, metaaluminous and calc-alkaline with partial overlaps to tholeiitic field. They form a continuous series.
   Olivine gabbronorite contains olivine Fo 58, orthopyroxene En 65 to 59, Ca, Mg rich augite, kaersutite, tschermakitic Mg-hornblende, actinolitic Mg-hornblende and actinolite, biotite, plagioclase An 66 to 52, ilmenite and pyrrhotine. The Mladotice intrusion had a high temperature character, its opx:cpx pairs equilibrated at approx. 1100°C
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012