Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
Další názvy
    Contribution to knowledge of ecology of small creeks polluted by mine waters with high contents of iron and manganese
Autor
    Helešic, Jan
    Scheibová, Daniela
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2000 ; 18.-20.9.2000 Kouty nad Desnou
Výraz tezauru
    ecology of creeks
    iron
    manganse
    mine watres
Klíčové slovo
    Drobných
    Důlními
    Ekologie
    Koncentrace
    Manganu
    Obsahující
    Poznání
    Příspěvek
    Toků
    Vodami
    Vysoké
    Znečištěných
    železa
Abstrakt (česky)
   Drobné toky v oblasti utlumu těžby uranu jsou znečištěny důlními vodami obshujícími vyšší koncentrace železa a manganu. V první fázi působilo přdevším znešištění toxicky a inhibičně. Nyní po poklesu onshu Fe pod hranici 0,2 mg/l a Mn pod hranici 0,05 mg/l se projevuje především změna biotopu toku - silná inkrustace dnových sedimentů hydro-oxidy železa a manganu. Společnstvo makrozoobentosu reagovalo na tyto změny prostředí výrazným úbytkem biomasy (produkce), vymizením citlvých druhů potřebujícíh hyporheickou zónu a zvýšením driftu. To se projebilo především nárustem početnosti filtrujících sběračů - chrostíků čeledi Hydropsychidae.
Abstrakt (anglicky)
   Small streams in the area of closing uranium mining in the Czech-Moravian Highlands (Czech Republic) were affected by mine waters with high contents of iron and manganese. These elements have a direct toxic or inhibit effect to the bottom biota. After decreasing of contents of metals in water (under 0.2 mg.l-1 Fe and 0.05 mg.l-1 Mn) there is main effect of change of bottom habitats. Bottom of stream is hard incrusted by iron and manganese hydroxides to the dept about 10 - 15 cm. Free surface layer is very thin - only about 1 - 2 cm. Communities of bottom organisms react in firsts seasons on higher contents of metals and now predominantly on changes of habitats. Many species disappeared from affected stretches (about 150 - 250 m long), for example planarids, oligochaets, mayflies Baetis, Ephemerella, blackflies, midges etc. Some populations are very small with not normal distributions of age's steadies (Gammarus fossarum).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012