Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Demek, Marek Havlíček, Karel Kirchner, Slavomír Nehyba, Pavla Petrová, Miroslav Bubík, Helena Gilíková
Další názvy
    Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno - Case study
Autor
    Bubík, Miroslav, 1962-
    Demek, Jaromír, 1930-
    Gilíková, Helena
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla, 1972-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 8-11
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza valounová
    devon-spodní
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neogén
    oblast snosová
    ottnang
    paleolimnologie
    profil odkryvu
    redepozice
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    stavby
    štěrk
    terasa říční
Geografické jméno
    Brněnská vrchovina-Červený kopec
    Brno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    24-34
    Brně
    Červeného
    Geologické
    Ivančice
    JV
    Kopce
    Poznání
    Příspěvek
    Situace
    Svahu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012