Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
Další názvy
    Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno ? Case study
Autor
    Bubík, Miroslav
    Demek, Jaromír
    Gilíková, Helena
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. 12, č. srpen
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Bobravská vrchovina Highland, Brno ? Červený kopec (Red Hill), Ottnangian, Quaternary, pebble analysis
Klíčové slovo
    Brně
    Červeného
    Geologické
    JV
    Kopce
    Poznání
    Příspěvek
    Situace
    Svahu
Abstrakt (česky)
   Na sv. svazích Červeného kopce v j. části Brna byl studován komplex neogénních a kvartérních sedimentůn. Jejich podloží je budováno červenýcmi křemennými konglomeráty a arkózami spodnodevonského stáří. Podložní horniny byly částečně překryty sedimenty ottnangu. Badenské uloženiny byly nalezeny ve spodní části lokality. Autoři našli několik těles fluviálních sedimentů řeky Svratky. Nejvyšší těleso štěrků v nadm. výšce 235 m může být paralelizováno s tuřanskou terasou řeky Svitavy a je paleontologicky datované do danubianu. Valounová analýza ukazuje složení typické pro sedimenty řeky Svratky. Mocné eolické sedimenty (spraše a váté písky) překrývají relikty fluviální terasy.
Abstrakt (anglicky)
   Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno ? Case study
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014