Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
Další názvy
    Geological situation on the SE slope of the Červený kopec (Red Hill) in Brno - case study
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
Autor
    Bubík, Miroslav
    Demek, Jaromír
    Gilíková, Helena
    Havlíček, Marek
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    1
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Bobrava highland
    Ottnangian
    pebble studies
    Quaternary
Klíčové slovo
    Brně
    Červeného
    Geologické
    JV
    Kopce
    Poznání
    Příspěvek
    Situace
    Svahu
Abstrakt (česky)
   Profil neogenními a kvarterními sedimenty byl odkryt na jv svahu Červeného kopce v Brně. Kvarterní sedimenty odráží depozici ve fluviálním i eolickém (spraše, váté písky) prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   Complex of Neogene and Quaternary deposits was exposed on the SE slope of Červený kopec in Brno. Ottnangian and Lower Badenian deposits represent the Neogene, vwhereas fluvial and thick aeolian (loess and air-blown sands) are Quaternary in age.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012