Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
Autor
    Herichová, Iva
    Kadlec, Jaroslav
    Růžičková, Eliška
    Žigová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
Strany
    s. 67-78
Poznámky
    Překlad názvu: Contribution to geology and pedology of locality
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    holocene fluvial sediments
    pedology
Klíčové slovo
    Analýza
    Děkanské
    Geologických
    Lokality
    Poměrů
    Poznání
    Příspěvek
    Půdních
    Sedimentů
    Sondy
    W5/2000
    Zahradě
Abstrakt (česky)
   V sondě situované na povrchu nižšího nivního stupně řeky Labe byly studovány fluviální písky a štěrky překryté antropogenními sedimenty. Popsané vrstvy netvoří z hlediska pedologie autochtonní půdu.
Abstrakt (anglicky)
   Anthropogenic deposits were found covering Holocene fluvial sands and gravel by tranch located in the floodplain of the Labe (Elbe) river, on the surface of the lower flood plain terrace. From the pedological point of view described layers do not comprise an autochthonous soil.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012