Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser
Další názvy
    Contribution to knowledge mineralogy and petrography of pegmatites from the quarry near Rudolfov near Č. Budějovice
Autor
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1-2
Strany
    s. 21-34
Rok
    1995
Poznámky
    4 obr., 5 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    analýza hornin
    české moldanubikum
    diagram (práškový, Laueho)
    granulit
    mineralogie topografická
    minerály
    moldanubický pluton
    pegmatit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Rudolfov (České Budějovice)
Klíčové slovo
    Budějovic
    Č
    Lomu
    Mineralogie
    Nedaleko
    Pegmatitů
    Petrografie
    Poznání
    Příspěvek
    Rudolfova
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012