Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
Údaj o odpovědnosti
    Petr Welser, Antonín Uher & Václav Pavlíček
Další názvy
    Contribution to the knowledge of mineralogy of the locality Mříč near Křemže
Autor
    Pavlíček, Václav
    Uher, Antonín
    Welser, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 44
Strany
    s. 5-10
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    amfiboly
    asociace minerální
    azbesty
    difrakce rentgenová
    dolomit
    granulit
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    pyroxeny
    ultrabazika
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mříč (Český Krumlov, Český Krumlov)
Klíčové slovo
    Křemže
    Lokality
    Mineralogie
    Mříč
    Poznání
    Příspěvek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012