Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Další názvy
    Contribution to the study of Neogene deposits in the surroundings of Kralice nad Oslavou and Březník
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 88
Strany
    s. 177-190
Rok
    2003
Poznámky
    11 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    jíl
    kontrola tektonická
    krystalinikum
    litofacie
    mapa izopachová
    neogén
    oblast snosová
    paleoreliéf
    písek
    podloží
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    sedimentace lakustrinní
    štěrk
    těžké minerály
    vrt
Geografické jméno
    Březník (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
    ČR-Morava
    Kralice nad Oslavou (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
Klíčové slovo
    Březníka
    Kralic
    Neogenních
    Okolí
    Oslavou
    Poznání
    Příspěvek
    Sedimentů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012