Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Holub
Autor
    Holub, Vlastimil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 39-41
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    fylit
    litologie
    perm-spodní
    poorlická pánev
    red beds
    saxon
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kounov
Klíčové slovo
    14-11
    Hor
    Město
    N.Metují
    Nové
    Orlických
    Permu
    Podhůří
    Poznání
    Příspěvek
Abstrakt (česky)
   Litologický profil permských sedimentů, které se zachovaly v podobě izolovaných ker v krystaliniku. Úplný vrstevní sled byl získán vrtem Kn-2 (Kounov). "Pestré sedimenty" (red-beds) patří stratigraficky do spodní části saxonu. V podloží byly zastiženy novoměstské chloriticko-sericitické fylity zábřežské série.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012