Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
Další názvy
    New facts about the course of the Libuňka Fault (Bohemian Paradise)
Autor
    Čech, Stanislav
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, tectonics, Late Turonian, lithology, biostratigraphy, macrofossils, foraminifera, calcareous nannofossils
Klíčové slovo
    Českém
    Libuňského
    Poznání
    Průběhu
    Příspěvek
    Ráji
    Zlomu
Abstrakt (česky)
   V údolí Libuňky v České ráji byl vyhlouben nový mapovací vrt. Křídové sedimenty ve vrtu byly na základě analýzy makrofauny, mikrofauny a vápnitého nanoplanktonu přiřazeny k svrchnímu turonu teplického souvrství. křídové sedimenty , zastižené vrtem, jsou libuňským zlomem tektonicky oddělené od přilehlých pískovců Boreckých skal. Zlom je rovněž doprovázen tělesy bazaltických intruzí. Libuňský zlom je součástí lužické zlomové zóny, která je důležitou tektonickou strukturou českého masivu.
Abstrakt (anglicky)
   New facts about the course of the Libuňka Fault (Bohemian Paradise)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014