Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
Další názvy
    CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF PROVENENCE OF PEBBLES FROM THE UPPER VISÉEAN CONGLOMERATES IN THE DRAHANY UPLANDS: IV. GARNET MICA-SCHIST WITH TOURMALINE
Autor
    Čopjaková, Renata
    Novák, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 88, č. srpen
Strany
    9
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Garnet mica-schist, garnet chemistry, tourmaline chemistry, provenance, Račice and Luleč Conglomerates, Drahany Culm, Czech Republic
Klíčové slovo
    Drahanské
    Granátický
    IV
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svor
    Svrchnoviséského
    Turmalínem
    Valounů
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   The pebbles of garnet mica-schist with tourmaline from Račice and Luleč Conglomerates, Drahany Upland were studied using mineralogical and petrological methods. Mineral assemblage, chemical composition of garnet and tourmaline is similar to those from Olešnice Group of the Svratka Dome and Mica-schist Zone. The pebbles of garnet mica-schist present the evidence for input of clastic material from Svratka Dome and Mica-schist Zone into Culm sedimentary basin.
Abstrakt (anglicky)
   CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF PROVENENCE OF PEBBLES FROM THE UPPER VISÉEAN CONGLOMERATES IN THE DRAHANY UPLANDS: IV. GARNET MICA-SCHIST WITH TOURMALINE
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014