Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. - Skarnoid
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. Skarnoid
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Houzar, Stanislav
    Novák, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Svazek/č.
    Roč. 94, č. 1
Strany
    11
Rok
    2009
Výraz tezauru
    almandine
    Drahany Culm
    grunerite
    Luleč Conglomerate
    magnetite
    provenance
    skarnoid
Klíčové slovo
    Drahanské
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Skarnoid
    Slepencích
    Stáří
    Svrchnoviséského
    Valounů
    VI
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Valoun leucokrátního biotitického migmatitu s malou nodulí skarnoidu (garnet+amphibole+magnetite+quartz) byl nalezen an lokalitě Račice, lulečský slepenec, Drahanská vrchovina. Minerální asociace a složení minerálů skarnoidu a migmatitu jsou podobné lokalitám magnetitem-bohatých amfibolitů z poličského krystalinika nebo okrajové facie magnetitového skarnu v oblasti Pernštejna ve svrateckém krystaliniku.

   Byla studována zcela nová hornina pro kulmské slepence. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině zahrnuje Ca,Fe Skarnoid.
Abstrakt (anglicky)
   The pebble of leucocratic biotite migmatite with a small nodule of skarnoid rock (garnet+amphibole+magnetite+quartz) was found at locality Račice, Luleč conglomerates, Drahany Hights. Minerals from both rocks were studied in detail using electron microprobe and polarizing microscope. Thin transitional zone with An-enriched plagioclase (Ab56-57 An43 Or0-1) is developed between skarnoid and migmatite. The mineral assemblages and chemical composition of minerals in skarnoid (almandine Alm73-74Grs14-16Prp6Sps2-3Adr2-3, grunerite XFe = 0.63-0.64, ferri-ferrohornblende XFe = 0.74-75) and in host migmatite (plagioclase Ab68-72 An25-29 Or1-4), are similar with those from the localities of magnetite-rich amphibolites from the Polička Unit or border facie of magnetite skarn in the Pernštejn area, Svratka Unit, respectively

   The pebble of leucocratic biotite migmatite with a small nodule of skarnoid rock (garnet+amphibole+magnetite+quartz) was found at locality Račice, Luleč conglomerates, Drahany Hights. Minerals from both rocks were studied in detail using electron microprobe and polarizing microscope. Thin transitional zone with Anenriched plagioclase (Ab5657 An43 Or01) is developed between skarnoid and migmatite. The mineral assemblages and chemical composition of minerals in skarnoid (almandine Alm7374Grs1416Prp6Sps23Adr23, grunerite XFe = 0.630.64, ferriferrohornblende XFe = 0.7475) and in host migmatite (plagioclase Ab6872 An2529 Or14), are similar with those from the localities of magnetiterich amphibolites from the Polička Unit or border facie of magnetite skarn in the Pernštejn area, Svratka Unit, respectively
Přispěvatel
    Moravské zemské muzeum Brno
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
    MZM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012