Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Houzar, Milan Novák
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséan conglomerates in the Drahany Uplands. II., Calcite marbles
Autor
    Houzar, Stanislav
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 87
Strany
    s. 137-144
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    flyš
    kalcit
    karbon-spodní
    konglomerát
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    mramor
    oblast snosová
    valoun
    visé
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    Drahanské
    II
    Kalcitické
    Mramory
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svrchnoviséského
    Valounů
    Vrchovině
Abstrakt (anglicky)
   The clasts of three distinct types of calcite marbles were distinguished in the Luleč conglomerates, Drahany Uplands: graphite-bearing, (i) silicate-poor and (ii) silicate-rich calcite marbles, and (iii) graphite-free, silicate-poor calcite marbles. The clasts of graphite-bearing marbles (i) and (ii) suggest the presence of rocks from the Vranov and Olešnice Group in the Upper Viséan conglomerates. Provenance of (iii) graphite-free calcite marbles associated with phyllites in matrix of large clasts is very likely related to unspecified low-grade metamorphic unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012