Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
Údaj o odpovědnosti
    Renata Čopjaková, Milan Novák
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenience of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands. IV., Garnet mica-schist with tourmaline
Autor
    Čopjaková, Renata
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 88
Strany
    s. 167-175
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    chemismus minerálů
    granáty
    karbon-spodní
    konglomerát
    moravikum
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    svor
    turmalín
    valoun
Geografické jméno
    Bukovinka (Blansko, Blansko)
    ČR-Morava
    Račice (Vyškov, Vyškov)
    Vítovice (Vyškov, Vyškov)
Klíčové slovo
    Drahanské
    Granátický
    IV
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svor
    Svrchnoviséského
    Turmalínem
    Valounů
    Vrchovině
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012