Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
Údaj o odpovědnosti
    Kateřina Zachovalová & Jaromír Leichmann
Další názvy
    Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséan conglomerates in the Drahany Uplands. V., Durbachites
Autor
    Leichmann, Jaromír
    Zachovalová, Kateřina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 89
Strany
    s. 161-171
Rok
    2004
Poznámky
    2 diagr., 1 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 170-171
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    durbachit
    flyš
    granit biotitický
    karbon-spodní
    konglomerát
    moldanubický pluton
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    prvky stopové
    složení mafické
    třebíčský pluton
    valoun
    visé
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    Drahanské
    Durbachity
    Poznání
    Provenience
    Příspěvek
    Slepencích
    Stáří
    Svrchnoviséského
    Valounů
    Vrchovině
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012