Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Mentlík
Další názvy
    Contribution to the research of the recent geomorphological processes in the surrounding of the Prášilské Lake
Autor
    Mentlík, Pavel, 1971-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 9-30
Rok
    2004
Poznámky
    8 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 29-30
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Klasifikační znak
    551.4
Předmětová skupina
    deglaciace
    eroze vodní
    geomorfologie kvantitativní
    glaciální modelace
    jezero
    klimatický efekt
    kontrola litologická
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    morfologie fluviální
    pohoří
    pohyb svahový
    reliéf
    řícení skalní
    suťový proud
    svah
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy, Sušice)
    Šumava
Klíčové slovo
    Geomorfologických
    Jezera
    Okolí
    Poznání
    Prášilského
    Procesů
    Příspěvek
    Recentních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012