Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Otakar Stehlík
Další názvy
    The Contribution to the Knowledge of Spectral Characteristics of the South-Moravian Soils
Autor
    Stehlík, Otakar
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
Svazek/č.
    Roč. 23
Strany
    s. 93-101
Rok
    1989
Poznámky
    2 tab.,5 bibl.
    res.rus.,angl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací Geogr. Úst. Čs. Akad. Věd
Předmětová skupina
    dálkový přenos
    pedologie
    půdy
    spektrometrie
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Jižní
    Moravy
    Poznání
    Příspěvek
    Půd
    Spektrálních
    Vlastností
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012