Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien, Ján Pavluš
Další názvy
    A contribution to the knowledge of stratigraphic position of magmatic rocks of teschenite association in the Silesian Unit
Autor
    Pavluš, Ján
    Skupien, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1-2
Strany
    s. 96-99
Rok
    2013
Poznámky
    2 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Klasifikační znak
    551.7
    56
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    křída-spodní
    palynologie
    pikrit
    slezská jednotka
    stratigrafie
    těšinit
Geografické jméno
    Kojetín (Nový Jičín, Nový Jičín)
    Morava (Česko)
    Nový Jičín
    Příbor (Nový Jičín, Kopřivnice)
    Staré Město (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Žilina (Nový Jičín, Nový Jičín)
Klíčové slovo
    Asociace
    Jednotce
    Magmatitů
    Pozice
    Poznání
    Příspěvek
    Slezské
    Stratigrafické
    Těšínitové
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2014
Datum importu
    20. 5. 2014