Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
Autor
    Demek, J.
    Havlíček, J.
    Kirchner, Karel
    Nehyba, M.
Konference
    Konference 10.Kvartér 2004 (03.12.2004 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004
Strany
    s. 19-20
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Contribution to the knowledge of fluvial terraces in the Červený kopec Hill in the Brno
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Brno basin
    fluvial terraces
    Svratka river
Klíčové slovo
    Brně
    Červeném
    Kopci
    Poznání
    Příspěvek
    řeky
    Svratky
    Teras
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá výskytem říčních štěrků řeky Svratky na Červeném kopci v Brně. Štěrky považujeme za zbytek říční terasy a paralelizujeme ji s úrovní tuřanské terasy řeky Svitavy - stáří spodní pleistocén.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution deals with finding of fluvial gravels of the Svratka River in the Červený kopec Hill in Brno. We consider gravels as remnants of fluvial terraces and paralelize with the level of Tuřany terrace of the Svitava River - Lower Pleistocene.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012