Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
Údaj o odpovědnosti
    Hynek Skořepa
Další názvy
    Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung der Zusammensetzung der Wälder in den höchsten Lagen der Drahanska Anhöhe
    Contribution to the knowledge of the development of the generic composition of the forests in the higher positions of the Highlands of Drahany
Autor
    Skořepa, Hynek, 1975-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 53-70
Rok
    2006
Poznámky
    2 obr.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Přírodověd. Stud. Muz. Prostějov.
Klasifikační znak
    551.7
    561
Skupina konspektu
    56
    630
Předmětová skupina
    analýza pylová
    archeologie
    holocén
    kvartér Českého masivu
    lesní hospodářství
    paleoekologie
    rašeliniště
    recent
    vegetace
Geografické jméno
    Benešov (Blansko, Boskovice)
    Drahanská vrchovina (Česko)
    Morava (Česko)
    Pavlovské mokřady (Drahanská vrchovina)
Klíčové slovo
    Drahanské
    Druhové
    Lesů
    Polohách
    Poznání
    Příspěvek
    Skladby
    Vrchoviny
    Vyšších
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012