Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Pudelka, Jana Skryjová, Libuše Ďurďová
Další názvy
    Some trends of composition indicators in tapped groundwater area (Kněžpole, Morava river)
Autor
    Ďurďová, Libuše
    Pudelka, Pavel
    Skryjová, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Niva z multidisciplinárního pohledu III
Strany
    s. 23-24
Poznámky
    1 obr., 4 bibl. + 1
Předmětová skupina
    hydrochemie
    ion sulfátový
    jímání
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    látky znečišťující
    pliocén
    sedimenty klastické
    voda pitná
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    záplavová niva
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kněžpole (Uherské Hradiště)
Klíčové slovo
    Chemismu
    Jímacím
    Kněžpole
    Moravy
    Některých
    Nivě
    Podzemní
    Poznání
    Příspěvek
    Ukazatelů
    území
    Vody
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012