Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    Fyzická geografie - krajinná ekologie - trvalá udržitelnost (14.02.2005-15.02.2005 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník 3
Strany
    s. 110-120
Poznámky
    Překlad názvu: Contribution to the changes and evaluation of vegetation on landslides and to the problematic of their phytoindication
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landslides
    phytoindication
    succession
Klíčové slovo
    Fytoindikace
    Poznání
    Problematice
    Příspěvek
    Sesuvů
    Vegetace
    Vývoje
    Změn
Abstrakt (česky)
   Na vybraných 20 sesuvech, aktivovaných při extrémních srážkách v červenci r. 1997 v moravské části Západních Karpat, byly studovány vztahy mezi vegetačním krytem a vznikem sesuvů. Bylo zjištěno, že sesuvy vznikají pod rozmanitými vegetačními formacemi lesními i nelesními. Sesuvy výrazně mění ekologické podmínky vegetace, je na ně vázána řada druhů, které se v jejich okolí vyskytují jen výjimečně nebo vůbec. Tyto druhy (např. Equisetum telmateia) je vhodné označovat jako "průvodce sesuvů" nikoliv jako fytoindikátory.
Abstrakt (anglicky)
   Relationships between landslides and vegetation cover were studied in Moravian part of Western Carpathian Mountains on selected plots which were affected by landslides evoked by extreme floods in July 1997. It was founded that landslides rises under various vegetation formation - forestal and non-forestal as well. Landslides change ecological conditions for vegetation markedly. A number of species are bounded to landslides, e.g. Equisetum telmateia, which is possible to identify like landslides guides, don't like phytoindicators.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012