Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
Autor
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    č. 4
Strany
    s. 17-19
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR
    Překlad názvu: Contribution to the coal self-ignition prediction
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    coal self-ignition
    methods of prediction
    sense of laboratory test
Klíčové slovo
    Predikaci
    Příspěvek
    Samovznícení
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   S ohledem na obtížnost objasnit samovznícení uhlí na teoretickém základě přesunul se zájem na predikci sklonu uhlí k samovznícení. K vypovídací schopnosti Olpiňského a adiabatické metody je třeba zaujmout kritické stanovisko.
Abstrakt (anglicky)
   Regarding difficulty of theoretical clarification of coal self-ignition an interest has been focused on prediction of tendency of coal self-ignition. Olpiňski's method and adiabatic method need to be critically assessed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012