Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    25. výroční konferece fyzickogeografické sekce České geografické společnosti (30.01.2008-31.01.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Fyzickogeografický sborník . 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost
Strany
    S. 165-169
Poznámky
    Překlad názvu: A contribution to diversity and importance of lines communities (ecotones) in cultural landscape
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    cultural landscape
    ecotons
Klíčové slovo
    Ekotonů
    Krajině
    Kulturní
    Liniových
    Příspěvek
    Rozmanitosti
    Společenstev
    Významu
Abstrakt (česky)
   Důležitým cílem biogeografického výzkumu ekotonů povodí Trkmanky (jihovýchodní část České republiky) je zjistit distribuci v přírodní a kulturní krajině, navrhnout jejich typologii a optimální rozmístění. Výzkum je zaměřen na stávající ekotony v zemědělské krajině, které mají větší zastoupení než konvergentní a divergentní rozhraní podél přírodních biocenóz. Člověkem podmíněné linie jsou charakteristické zastoupením ruderálních druhů. Xerotermní ekotony s vysokou druhovou diverzitou jsou vyvinuté na 30 let starých terasových svazích. Fytocenologické a faunistické výzkumy na transektech bude upřesněna typologie a identifikace ekotonů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012