Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
Autor
    Vavro, Leona
Konference
    PhD. Workshop 2008 (19.11.2008-20.11.2008 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    PhD. Workshop 2008 Proceedings
Strany
    S. 77-79
Poznámky
    Překlad názvu: Contribution to the up to date state of the rock fracture toughness measurement
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    crack
    fracture toughness
    rock
Klíčové slovo
    Horninách
    Houževnatosti
    Lomové
    Měření
    Příspěvek
    Současnému
    Stavu
Abstrakt (česky)
   Předložený příspěvek shrnuje základní poznatky o vývoji metodiky lomové houževnatosti hornin v podmínkách laboratoří Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě. Byly odebrány vzorky tří základních druhů hornin (žula, pískovec, mramor)a z nich připravena zkušební tělesa pro měření lomové houževnatosti hornin pomocí metody 1 testovací úrovně I. Byla provedena první měření a na jejich základdě byly vypočteny první hodnoty lomové houževnatosti vybraných vzorků hornin.
Abstrakt (anglicky)
   Presented contribution gives basic knowledge of the development in the methodology of rock fracture toughness measurement in the laboratories of the Institute of Geonics AS CR in Ostrava. So far, there have been taken samples of three basic types of rocks (e. g. granite, sandstone, marble) and in the present times there are being prepared the specimen for the rock fracture toughness measurement using the method 1 of the first test level. There were realized the first measurements and according to their results there were calculated the real values of fracture toughness of chosen rock samples.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012