Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
Údaj o odpovědnosti
    Hubert Kříž
Další názvy
    Contribution to the influence of geographical conditions on the flood course in July 1997
Autor
    Kříž, Hubert
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Hydrology and Hydromechanics
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 3-4
Strany
    s. 237-253
Rok
    2001
Poznámky
    5 obr., 3 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech. (Bratislava)
Předmětová skupina
    analýza statistická
    hydrogeologie
    hydrologie
    lesní hospodářství
    plánování územní
    povodeň
    povodí
    reliéf
    vodní hospodářství
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    1997
    červenci
    Geografických
    Podmínek
    Povodně
    Průběh
    Příspěvek
    Určení
    Vlivu
Abstrakt (anglicky)
   The article contains important results of analysis the rainfalls and geographical conditions influence of drainage basins (area, relief, mean gradient and shape, forest cover, hydrogeological conditions) and other morphological characteristic (length of river valley) and their previous changes on the origin of flood in July 1997. With application the method of linear multiple correlation is analytical solution the geographical conditions of drainage basin on the main hydrological characteristics (peak discharge, depth of maximal runnoff and maximal runoff per unit of surface) of the flood in July 1997 in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012