Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
Údaj o odpovědnosti
    Milan Blížkovský, Antonín Novotný, Miloš Suk, Ján Šefara
Další názvy
    Contribution to the interpretation of the main gravity structure in Czechoslovakia and in the continguous countries. Contemporary problems in gravimetry
Autor
    Blížkovský, Milan
    Novotný, Antonín
    Suk, Miloš
    Šefara, Ján
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Strany
    s. 249-257
Poznámky
    4 obr., 2 s.bibl.
Předmětová skupina
    anomálie tíhová
    Český masiv
    geologie hlubinná
    interpretace
    lineament
    mapa gravimetrická
    neotektonika
    pole gravitační
    tektonika zlomová
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
    Slovensko
Klíčové slovo
    ČSSR
    Hlavních
    Oblastech
    Přilehlých
    Příspěvek
    Struktur
    Tíhových
    území
    Výkladu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012