Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák
Další názvy
    Contribution to the genesis of the dry valley between Doubravník and Borač (Svratecká hornatina Mts.)
Autor
    Brzák, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 86
Strany
    s. 175-181
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    epigeneze
    eroze
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    krystalinikum
    miocén-střední
    moravikum
    paleobathymetrie
    paleolimnologie
    reliéf
    sedimentace mořská
    tektonika zlomová
    terciér
    transgrese
Geografické jméno
    Borač (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    ČR-Morava
    Doubravník (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Klíčové slovo
    Boračí
    Doubravníkem
    Genezi
    Hornatině
    Příspěvek
    Suchého
    Svratecké
    údolí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012