Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Contribution to the geochemistry of Lower Carboniferous sediments in the Nízký Jeseník Upland
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 118-119
Rok
    1996
Poznámky
    1 tab., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    flyš
    karbon-spodní
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    prvky stopové
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
Klíčové slovo
    Geochemii
    Hornin
    Jeseníku
    Nízkého
    Příspěvek
    Spodnokarbonských
Abstrakt (anglicky)
   Lower Carboniferous sediments of the Nízký Jeseník Upland belong to the Variscan flysch formation. It includes sandstones, greywackes and various types of shales to silstones. From the geochemical characteristics of these sediments it results that sandstones and greywackes belong to the silicceous facies, silstones and shales to the argilite facies. The composition of shales is similar to that of shales from other Palaeozoic areas of Europe. Increased content of some transitional elements suggests a higher portion of basic igneous rocks in the source material. Increased Zr content is psammitic sediments provides evidence of a higher portion of detrial zircon in these sediments. Low Mo content in aleuropelitic sediments of the Culm formation indicates a rather shallow water character of the sedimentary basin of this formation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012