Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Mentlík
Další názvy
    Contribution to geomorphology of the surrounding of Prášilské Lake (basin of the Jezerní Potok stream)
Autor
    Mentlík, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 19-41
Rok
    2002
Poznámky
    14 obr., 3 tab., 36 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Předmětová skupina
    geomorfologie
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moréna
    morfogeneze
    reliéf
    sedimentace glaciální
    systém GPS
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Prášilské jezero (Klatovy)
    Šumava
Klíčové slovo
    Geomorfologii
    Jezera
    Jezerního
    Okolí
    Potoka
    Povodí
    Prášilského
    Příspěvek
Abstrakt (anglicky)
   The presented contribution is the first result of geomorphological research in the surrounding of Prášilské Lake in the Bohemian Forest. The purpose of this research is creation of geomorphological information systems for this area. The contribution deals with results of morfometric analysis, which was created in the basin of Jezerní Potok stream area. They were compared with results of geomophological GPS mapping. The mapping was concentrated mainly on glacial forms
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012