Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
Údaj o odpovědnosti
    Magda Konzalová
Další názvy
    Contribution to the stratigraphy and palaeoenvironment of the deposits underlying the Miocene coal seam in the area of the Open Mine Bílina (former Maxim Gorkij), North Bohemian Basin
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 41-43
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    biostratigrafie
    geologie regionální
    paleoprostředí
    sedimenty klastické
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    02-34
    Bílina
    Dřívějšího
    Gorkij
    Maxim
    Miocenní
    Oblasti
    Paleoprostředí
    Podloží
    Příspěvek
    Sedimentů
    Sloje
    Stratigrafii
    Velkolomu
Abstrakt (anglicky)
   The deposits of uncertain age and stratigraphy underlying the coal bearing strata at the Open Mine Bílina in the North Bohemian Basin yielded assemblages which lack the Neogene taxa commonly present in the coal seam complex. The deposits contain assemblage of fern spores and coniferous pollen with very unfrequent and insignificant angiosperm elements. the main features of the assemblage point to the Mesozoic or Mesozoic/Paleogene vegetation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012