Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 41-43
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR
    Překlad názvu: Contribution to the stratigraphy and palaeoenvironment of the deposits underlying the miocene coal seam in the area of the Open Mine Bílina (former Maxim Gorkij), North Bohemian Basin
    Rozsah: 3 s.
Předmětová kategorie
    environment
    pollen analyses
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Bílina
    Dřívějšího
    Gorkij
    Maxim
    Miocenní
    Oblasti
    Paleoprostředí
    Podloží
    Příspěvek
    Sedimentů
    Sloje
    Stratigrafii
    Velkolomu
Abstrakt (česky)
   Z nalezených a identifikovaných záznamů v daných vzorcích sedimentů lze usoudit, že jde o společenstva známá ze sedimentů osidlující a obývající prostředí, které bylo vhodné pro rozvoj xerofytní a holofytní makroflóry i mikroflóry. V tomto prostředí je možné také předpokládat redepozici sedimentů.
Abstrakt (anglicky)
   The deposits of uncertain age and stratigraphy underlying the coal bearing strata at the Open Mine Bílina in the North Bohemian Basin yielded assemblages which lack the neogene taxa commonly present in the coal seam complex. The deposits contain assemblage of fern spores and coniferous pollen with very unfrequent and insignificant angiosperm element. The main features of the assemblage point to the Mesozoic or Mesozoic/Paleogene vegetation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012