Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
Autor
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 (13.10.2009-15.10.2009 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
Strany
    S. 1-5
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: GA105/09/0089, GA ČR
    Překlad názvu: Contribution to opening of technical monument Jeroným Mine, Čistá
    Referát T5
    Rozsah: 5 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    abandoned mining works
    Jeroným mine
    old mining works
Klíčové slovo
    Čistá
    Důl
    Jeroným
    Památky
    Příspěvek
    Technické
    Zprovoznění
Abstrakt (česky)
   Vzhledem k nutnosti posuzovat stávající stav důlních komplexů v oblasti Dolu Jeroným z hlediska budoucího využití, je nutné se zabývat propojením obou částí tohoto komplexu, a to částí opuštěných důlních děl (ODD) a starých důlních děl (SDD). Nosným tématem je popis variant propojení, které sledují nejen logickou posloupnost rekonstrukčních prací, ale berou v potaz i gravitační odvodnění dolu a neznámou důlně-geologickou situaci.
Abstrakt (anglicky)
   Given the need to assess the current status of mining complexes in the Jeroným Mine area in terms of future use, must be addressed by connection of the two parts of this complex - abandoned mine workings (AMW), and old mine works (OMW). The main theme is the description of connection options, which monitor not only the logical sequence of reconstruction work, but take into account the gravity drainage of the mine and an unknown mining-geological situation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012