Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien
Další názvy
    Preliminary palynological analysis of the Lower Cretaceous in the Komorní Lhotka section (Outer Western Carpathians)
Autor
    Skupien, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 39-42
Rok
    1998
Poznámky
    4 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    alb
    apt
    cenoman
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    paleoekologie
    palynologie
    redepozice
    stratigrafická hranice
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Komorní Lhotka (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    25-22
    Analýza
    Frýdek-Místek
    Karpaty
    Komorní
    Lhotka
    Palynologická
    Profilu
    Předběžná
    Spodnokřídových
    Uloženin
    Vnější
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   This study present the results of palynological investigation of Upper Aptian - Cenomanian section in the Silesian Unit of the Outer Western Carpathians. The dinoflagellate cysts assemblages have been studied to examine stratigraphy and changes in palaeoenvironment. Several indicators, inclusing a analysis of chosen groups of morphotypes of dinoflagellate cysts, species diversity and dominance, have been studied. A simplified classification of organic matter has been used to describe the total palynological content of the studied samples. The occurence of the Neritic to Outer Neritic dinoflagellate cyst groups confirms the offshore depositional setting. However, the amounts of the Brackish dinoflagellate cyst group, Litoral dinoflagellate cyst group and sporomorphs in the studied section may suggest a redeposition of the near-shore material into the deeper part of the basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012