Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
Další názvy
    Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Autor
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Kraft, Petr
    Linnemann, Ulf
    Marek, Jaroslav
    Sá, Artur
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Ordovician, Thuringia, Trilobites, graptolites
Klíčové slovo
    Asociacích
    Faunistických
    Nejvyššího
    Ordoviku
    Předběžná
    Sasko-durynského
    Spodního
    Středního
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Předběžná zpráva o faunistických asociacích v anchi-metamorfované silně tektonicky porušené, ale na fosílie bohaté formaci Griffelschiefer v sasko-durynském nejvyšším spodním a středním ordoviku. Bylo studováno téměř 1500 vzorků fauny.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary report on the faunal associations of the uppermost Lower and Middle Ordovician of the Saxo-Thuringian region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014