Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Hrubeš, Jiřina Čtyroká
Další názvy
    Preliminary results of mapping on Olomouc mapsheet
Autor
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Hrubeš, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 20-22
Rok
    1999
Poznámky
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    Foraminifera
    gravitační skluz
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    neogén
    paleolimnologie
    pelity
    povodeň
    sedimenty klastické
    sklo vulkanické
    spraš
    vápenec
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Olomouc
Klíčové slovo
    24-224
    Listu
    Mapování
    Olomouc
    Předběžná
    Zpráva
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012