Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
Další názvy
    Prelimilary report on the revision of the class Scaphopoda Bronn, 1962 of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Kubajko, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    2
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    Scaphopoda
    Upper Cretaceous
Klíčové slovo
    1962
    Bronn
    české
    Křídové
    Pánve
    Předběžná
    Revizi
    Scaphopoda
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Byla provedena revize kelnatek české křídové pánve. Jejich diverzita se ukázala menší než je citováno v literatuře. Bylo zjištěno pouze šest druhů náležejícíh jedinému rodu.
Abstrakt (anglicky)
   The taxonomic analysis od Scaphopoda from the Bohemian Cretaceous Basin has been completed. The diversity was established to be lesser than ussually cited. Only six species belonging to one genus had been confirmed.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012