Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Hlaváč
Další názvy
    Quaternary cover malacocoenoses of the slope movement area near Čeřeniště (The České středohoří Mts.)
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 191-192
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    biocenóza
    ekosystém
    holocén
    kvartér Českého středohoří
    Mollusca
    prostředí terestrické
    taxonomie
Geografické jméno
    Čeřeniště (Ústí nad Labem)
    České středohoří
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    02-41
    Čeřeniště
    České
    Kvartérního
    Labem
    Malakocenóz
    Pokryvu
    Předběžná
    Sesuvného
    Středohoří
    Ústí
    území
    Výskytu
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   Wide landslide area in the neovolcanic region in the vicinity of the Čeřeniště village of northly of Litoměřice (České středohoří Mts.) was subject to systematic malacozoological research. This research has contributed to the study of malacocoenoses development and recent state areas widely affected by landslides. These landslides are characterised by wide debris fields and flow formation in landslide scars. The whole area is covered by mixed forest with disseminated spruces and abundant herbal level which includes sensitive forest fauna species. The greatest development of these malacocoenoses can be found in debris of the main landslide scar but similar communities occur even in lower parts of the landslide area. On a swampy plateau of the lowest landslide field, depleted fauna of periodical stagnating waters has been found. This depleted fauna is represented by Anisus leucostoma and Galba truncatula.
   This periodical swamp was perhaps formed by condensation of water vapour during atmospheric flow through the debris. Systematical monitoring of the debris accumulations and their malacocoenoses, not only in the landslide area, but also in similar sites will be basis for compilation of a zonal habitation study of these typical locations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012