Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Radka Symonová
Další názvy
    Preliminary report on research of ostracods fauna of the Čejč Lake
Autor
    Symonová, Radka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 109-110
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    lokalita fosiliferní
    mikrofosílie
    Ostracoda
    prostředí sladkovodní
Geografické jméno
    Čejč (Hodonín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-21
    čejčského
    Fauny
    Hustopeče
    Jezera
    Ostrakodové
    Předběžná
    Výzkumu
    Zpráva
Abstrakt (anglicky)
   The research is dealing with an analysis of ostracod fauna from 2 meter-long sequence of lacustrine sediments of the Cejc Lake. The base of the lake is dated by radiocarbon to 9,990+- 275y B.P. The present results ahev shown an occurrence of about 20 species of ostracods. The coexistence and the occurrence of particular species considerably vary from the lowest diversity or even absence of any species on top of the profile to the highest abundance - of about 15 species in a depth of 140-145 cm below the ground. The ostracod assemblage consists of species with various ecological requirements - these relations and their development are objects of futher researchThe research is dealing with an analysis of ostracod fauna from 2 meter-long sequence of lacustrine sediments of the Cejc Lake. The base of the lake is dated by radiocarbon to 9,990+- 275y B.P. The present results ahev shown an occurrence of about 20 species of ostracods.
   The coexistence and the occurrence of particular species considerably vary from the lowest diversity or even absence of any species on top of the profile to the highest abundance - of about 15 species in a depth of 140-145 cm below the ground. The ostracod assemblage consists of species with various ecological requirements - these relations and their development are objects of futher research.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012