Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
Údaj o odpovědnosti
    Jiřina Dašková
Další názvy
    Preliminary micropaleobotanical characterization of a sample from the roof of the main brown-coal seam from the Bílina Mine (North Bohemia)
Autor
    Dašková, Jiřina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 128-129
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    geologie regionální
    Gymnospermophyta
    miocén-spodní
    Pteridophyta
    pyly
    severočeská pánev
    spory
    taxonomie
    uhelná sloj
Geografické jméno
    Bílina (Teplice)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    02-34
    Bílina
    Dole
    Hlavní
    Mikropaleobotanické
    Nadloží
    Předběžné
    Sloje
    Uhelné
    Vyhodnocení
    Vzorku
Abstrakt (anglicky)
   At the present time palynological investigations have been carried out in the Bílina Mine, Most basin (former North-Bohemian brown-coal basin). The research work is concentrated on the micropaleobotanical characterization of the main brown coal measure and overlying rocks including the superseam clays-tone horizon (Early Miocene). In this paper, the report on micropaleobotanical content of the sample from "interbeds" is given. The interbeds are 10-15 m thick layers of the gray banded claystone without any fossil macroflora. The studied layer overlies the main coal seam and belongs to the superseam claystone horizont of the local stratigraphy. In the palynological spectrum, the pollen of the Taxodiaceae-Cupresaceae (Gymnospermae) and mono-, dicolpate palm pollen predominate. Monolete spores of the family Polypodiaceae and trilete spores of the Gleicheniaceae are rare.
   In contrast to the main seam spectra, the share of deciduous broad-leaved trees and shrubs (Betulaceae, Ulmaceae, Tillaceae, Fagaceae) grew. These elements are sporadic or lacking in the coal seam. The Liquidambar pollen has been newly discovered in the sample studied as well. This change of vegetation from the peat mire to the riparian forest was evoked by an ecological event - the flooding of the coal-forming swamp
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012