Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
Další názvy
    Preliminary results of the geological documentation of the gas pipe-line trench between Újezd u Brna and Otnice.
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
Svazek/č.
    Roč. 6, č. jaro
Strany
    1
Rok
    1999
Výraz tezauru
    Western Carpathians, Ždánice Unit, Pouzdřany Unit, Paleogene, Neogene, Quarternary, biostratigraphy, Foraminifera, heavy minerals
Klíčové slovo
    24-43
    Brna
    Dokumentace
    Geologické
    Otnice
    Plynovodu
    Předběžné
    Rýhy
    Šlapanice
    Újezd
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Mezi Újezdem u Brna a Otnicí byla dokumentována rýha plynovodu a odebrány vzorky na foraminifery a těžké minerály. Byly zaznamenány sedimenty pouzdřanské a ždánické jednotky s tenkými pokryvy bádenských štěrků a písků porušenými soliflukcí.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the geological documentation of the gas pipe-line trench between Újezd u Brna and Otnice.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014