Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Zdeněk Novák, Zdeněk Stráník
Další názvy
    Preliminary results of the geological documentation of the gas pipe-line trench between Újezd u Brna and Otnice
Autor
    Bubík, Miroslav
    Novák, Zdeněk
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 47-51
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    dokumentace geologická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    příkrov
    redepozice
    sedimentologie
    terasa
    terciér
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Otnice (Vyškov)
    Újezd u Brna (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-43
    Brna
    Dokumentace
    Geologické
    Otnice
    Plynovodu
    Předběžné
    Rýhy
    Šlapanice
    Újezd
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012