Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
Další názvy
    Preliminary results of the geological mapping near Borová Lada (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Autor
    ,
    Verner, Kryštof
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Moldanubicum, granite Weinsberg, granite Eisgarn, structural geology, petrology
Klíčové slovo
    Borové
    Český
    Geologického
    Lady
    Mapování
    Masiv
    Moldanubikum
    Okolí
    Předběžné
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Během geologického mapování mezi Borovou Ladou a Březníkem byly petrologicky a strukturně zkoumány metamorfity a granitoidy dané oblasti. Metamorfity jsou zastoupeny migmatitizovanými pararulami, granitoidy pak granity typu Weinsberg, Eisgarn, amfibol-biotitickým dioritem, aplitickými granity a žilami granitového porfyru. V metamorfitech byly zaznamenány deformační fáze S1 a S2. Strukturní pozice magmatitů je dána jejich vzájemným postavením a magmatickou stavbou.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the geological mapping near Borová Lada (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014