Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
Další názvy
    Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Autor
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Svazek/č.
    Roč. 45, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Krkonoše Piedmont Basin, Ploužnice Member, lacustrine sediments, Stephanian C, elemental geochemistry
Klíčové slovo
    Geochemického
    Litologického
    Obzoru
    Pánve
    Ploužnickém
    Podkrkonošské
    Předběžné
    Semilského
    Sm-1
    Souvrství
    Studia
    Vrtu
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Jádrový vrt Sm 1, který zastihl ploužnický obzor semilského souvrství podkrkonošské pánve poskytl materiál pro vyhodnocení fluviolakustrinních facií. Z měření RFA přenosným spektrometrem vyplynulo, že časté fluktuace hladiny a značné výkyvy v obsazích K spolu s výskytem dolomitu ukazují hydrologicky uzavřený jezerní systém. Postupně rostoucí systém Sr/Ca v závěru sedimentace spodní části vrstevního sledu a velmi zvýšený poměr Sr/Ca v nadložních říčních sedimentech ukazuje na oteplení a ústup jezera díky aridizaci.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014