Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
Další názvy
    Preliminary results of the lithological and geochemical study of Sm-1 core, Ploužnice horizon, Semily Formation, Krkonoše Piedmont Basin
Autor
    Knésl, Ilja
    Martínek, Karel
    Stárková, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2012
Výraz tezauru
    elemental geochemistry
    Krkonoše Piedmont Basin
    lacustrine sediments
    Ploužnice Member
    Stephanian C
Klíčové slovo
    Geochemického
    Litologického
    Obzoru
    Pánve
    Ploužnickém
    Podkrkonošské
    Předběžné
    Semilského
    Sm-1
    Souvrství
    Studia
    Vrtu
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Jádrový vrt Sm 1, který zastihl ploužnický obzor semilského souvrství podkrkonošské pánve poskytl materiál pro vyhodnocení fluviolakustrinních facií. Z měření RFA přenosným spektrometrem vyplynulo, že časté fluktuace hladiny a značné výkyvy v obsazích K spolu s výskytem dolomitu ukazují hydrologicky uzavřený jezerní systém. Postupně rostoucí systém Sr/Ca v závěru sedimentace spodní části vrstevního sledu a velmi zvýšený poměr Sr/Ca v nadložních říčních sedimentech ukazuje na oteplení a ústup jezera díky aridizaci.
Abstrakt (anglicky)
   New core drilling for stratigraphical, sedimentological and geochemical investigations of mainly lacustrine deposits of the Ploužnice horizon, Stephanian C, were carried out in Krkonoše Piedmont Basin near Ploužnice in 2009. This study is presenting preliminary interpretations of sedimentological and geochemical investigations. Selected major and trace elements were analysed by portable RFA. Core SM-1 is 81 deep and records nearly complete section of Ploužnice member. Both lower and upper lacustrine units are presented and interfingered by fluvial/alluvial red bed unit. Lower unit represents deeper lacustrine facies including offshore, nearshore and palustrine facies dominate in upper unit. Both units are characteristic by frequent lake-level fluctuations. Ploužnice Lake is interpreted as hydrologically closed system with periods of saline water. Geochemical study point to climate as a major control of lake-level fluctuations.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    27. 4. 2014