Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
Údaj o odpovědnosti
    Magda Konzalová
Další názvy
    Preliminary results of micropaleontological (palynological) study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 49-50
Rok
    1994
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    Doupovské hory
    kaolin
    oligocén
    palynologie
    podkrušnohorské pánve
    terciér
Geografické jméno
    Bošov
    ČR-Čechy
    Počerny
    Podbořanský Rohovec
    Podlesí
Klíčové slovo
    11-21
    11-23
    12-11
    Kaolínových
    Karlovarsku
    Karlovy
    Mikropaleontologického
    Palynologického
    Podbořansku
    Předběžné
    Sokolov
    Uloženin
    Vary
    Výsledky
    Výzkumu
    Žatec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012