Podrobnosti záznamu

Název
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Preliminary results of palynological study of the Rybárenská slať mire
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 149-150
Rok
    1998
Poznámky
    15 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    kvartér Českého masivu
    rašeliniště
    recent
    sedimenty organické
    studie environmentálních vlivů
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Modrava (Klatovy)
Klíčové slovo
    22-33
    Hory
    Kašperské
    Palynologického
    Předběžné
    Rybárenské
    Slati
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012